Com fer una reserva d'aula

  1. Entrar a WebUntis
  2. Posar “login” i “password” (el mateix login que per entrar al campus)
  3. Anar al punt de menú “Reservar
  4. Seleccionar “Reservar un aula
  5. EN el formulari seleccionar dia i hora
  6. Al final del formulari fer clic en “buscar
  7. Seleccionar l’aula i fer clic en “aceptar
  8. 8. Seleccionar el grup i fer clic en “reservar
  9. Fer clic en “cerrar

Darrera modificació: dilluns, 4 agost 2014, 09:43